ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ปริญญาตรี

นักศึกษาเก่าที่มีรายชื่อสามารถติดต่อขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาขอนแก่น ห้องสำนักงาน อาคารอเนกประสงค์RK4

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่แนวปฏบัติในการทำบัตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *