ห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

วันบรรยาย
รายวิชา
Link เข้าห้องบรรยาย /รหัสชั้นเรียน
วันที่ 3 กันยายน 2565
LAW4107(LAW4007)
pivoamu
LAW3104(LAW3004)
ehq3xx3
วันที่ 4 กันยายน 2565
LAW2101 (LAW2001)
nfc24gk
POL4310
jhhkmc3
LAW4002(LAW4102)
e262tmj
วันที่ 10 กันยายน 2565
RAM1111
tkurwn3
MGT3310
vn4ss54
LAW3106(LAW3006)
7z74qxx
MCS3190
2jzf3gq
วันที่ 11 กันยายน 2565
RAM1101
cw2su2h
POL2300
unybq2m
MGT3102
nfyiaq6
LAW3038(LAW3138)
nfowlt4
วันที่ 1 ตุลาคม 2565

RAM1204

isspgme
ENG2001
tgag4eg
LAW2110(LAW2010)
6v5oi33
วันที่ 2 ตุลาคม 2565
RAM1204
d33uw7u
LAW1103(LAW1003)
24mzeht
MGT3405
zcbbwsp
วันที่ 8 ตุลาคม 2565
ACC2134
qosx3nb
LAW3105(LAW3005)
p4zxbft
LAW3010(LAW3110)
xfgnrhi
วันที่ 9 ตุลาคม 2565
LAW2102 (LAW2002)
scw3ot7
POL3300
4r6tkue
MCS4190
nbpvnas
วันที่ 15 ตุลาคม 2565
POL2109
s2r7zwk
MGT3412
l4v3bm5
วันที่ 16 ตุลาคม 2565
MGT3203
b5xhrfu
MCS4160
วันที่ 29 ตุลาคม 2565
MGT4207
วันที่ 30 ตุลาคม 2565
RAM1132
MCS2151(MCS2109)
POL4348