ห้องบรรยายสรุป ระดับปริญญาตรี ภาคเเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

วันบรรยาย
รายวิชา
Link เข้าห้องบรรยาย /รหัสชั้นเรียน
วันที่ 3 ธันวาคม 2565
LAW2112(LAW2012)
 
MCS4150(MCS4103)
LAW4109(LAW4009)
วันที่ 4 ธันวาคม 2565
LAW2109 (LAW2009)
MGT3101
วันที่ 11 ธันวาคม 2565
RAM1301(RAM1000)
LAW2116(LAW2016)
POL2302
MGT3402
วันที่ 17 ธันวาคม 2565
BIO2202

MGT4209

MGT3409
วันที่ 18 ธันวาคม 2565
LAW1104(LAW1004)
MCS2390(MCS2108)
MGT3204
 
LAW4110(LAW4010)
วันที่ 24 ธันวาคม 2565
MCS3151(MCS3100)
MGT3403
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
POL2108
MCS2161(MCS2602)
วันที่ 7 มกราคม 2566
LAW2103(LAW2003)
j6bckqp
MGT4206
bjwb22t
 
POL2203
n4a5fkz
วันที่ 8 มกราคม 2566
HRM2101
u3gc6xy
 
MCS3281 (MCS3206)
pohavvv
วันที่ 14 มกราคม 2566
ECO1122 (ECO1102)
r5lgojl
 
MGT3408
5xnlwbv
 
LAW3133 (LAW3033)
7wundez
 
LAW4105(LAW4005)
smix54s
วันที่ 15 มกราคม 2566
RAM1302
rukzi7k
 
LAW2107(LAW2007)
p7urvro
 
LAW3108(LAW3008)
pqzk2fn
วันที่ 21 มกราคม 2566
RAM1311
jfoyxpl
 
MCS2160(MCS2106)
mkhzjmh
 
MCS2260(MCS2201)
nyb5nqf
 
LAW4108(LAW4008)
stwo4ib
วันที่ 22 มกราคม 2566
RAM1112
bxfd67e
 
LAW3109(LAW3009)
gsjnvph
 
POL4312
t4b3kp2
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1212
 
 
POL2301
 
 
LAW3112(LAW3012)
 
 
POL4350
 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1203
 
 
ENG2002
 
 
POL3301
 
 
LAW4156
 
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566
ACC1104
 
 
MGT3401
 
 
LAW3102(LAW3002)
 
 
MGT3205
 
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
POL1101
 
 
POL3329
 
 
LAW4106(LAW4006)
 
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1211
 
 
LAW2113(LAW2013)
 
 
LAW3111(LAW3011)
 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
RAM1312
 
 
LAW2108 (LAW2008)
 
 
LAW3117
 
 
LAW4101(LAW4001)
 
วันที่ 4 มีนาคม 2566
RAM1303
 
POL2303
 
วันที่ 5 มีนาคม 2566
RAM1213
 
MCS2150 (MCS2100)
 
POL3302
 
วันที่ 11 มีนาคม 2566
LAW1102 (LAW1002)
 
MGT2102
 
LAW3107 (LAW3007)
 
 
POL3330
 
วันที่ 12 มีนาคม 2566
RAM1132
 
 
MCS1250 (MCS2200)
 
 
MCS3152 (MCS3104)
 
 
POL4349