คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน คณะรัฐศาสตร์ Pre-Degree
รวม
ประจำปีการศึกษา 2562
197
71
24
134
222
648
ประจำปีการศึกษา 2561
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
227
70
27
134
278
736
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
207
89
36
147
380
859
รวม
ประจำปีการศึกษา 2556
209
94
146
37
345
831
ประจำปีการศึกษา 2555
346
142
52
130
392
1162
ประจำปีการศึกษา 2554
350
109
41
230
360
1090
????????????????? Internet ??????????   ?????????????????????? (Course On Demand)   ????????????????????????????????? (Cyber Classroom)
         
RU eBookstore   E-Learning   E-Service ??????????
         
       
         
     
     
 
 
 
ตรวจสอบผลการเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์  
บาร์โค้ดรหัส 7 หลักในการลงทะเบียน  
สารสนเทศปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  
 
 
     
     
 
 
     
     
ปฏิทินการศึกษา  
 
     
     
 
 
ข้อแนะนำขั้นตอนในการศึกษ      
* ฟังบรรยายสรุปสดเสาร์ - อาทิตย์
* ฟังบรรยายย้อนหลัง
* ห้องบรรยายจันทร์ - ศุกร์
* สมัคร RU Mail
* Websiteลงทะเบียนภาค1และ2
* Websiteลงทะเบียนภาคซ่อม
*ApplicationลงทะเบียนAndroid
*ApplicationลงทะเบียนIOs
* คู่มือการรับสมัครนักศึกษาทาง INTERNET
* ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
* ตรวจสอบผลการเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์
* เอกสารการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
* ระบบตรวจสอบการมีบัตรนักศึกษา