รวม
ประจำปีการศึกษา 2559
227
70
27
134
278
736
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
207
89
36
147
380
859
ประจำปีการศึกษา 2556
209
94
146
37
345
831
ประจำปีการศึกษา 2555
346
142
52
130
392
1162
ประจำปีการศึกษา 2554
350
109
41
230
360
1090
     
บาร์โค้ดรหัส 7 หลักในการลงทะเบียน E-Service ??????????  
สารสนเทศปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  
 
 
     
????????????????? Internet ??????????   ?????????????? ??????????
 
 
     
?????????????????? ??????????   E-BOOK ??????????
ปฏิทินการศึกษา  
 
     
E-Learning ??????????