ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดขอนแก่น

ที่ตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2542 ตามนโยบายของศาสตราจารย์ประจำรังสรรค์ แสงสุข โทรศัพท์ 0 - 4327 - 4250 -4 โทรสาร 0 - 4327 - 4250 - 4 กด 123

แผนที่อำเภอบ้านไผ่