ที่ตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกสาขา

นครราชสีมา
ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ ณ
54/1 หมู่ 7 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ 0-4433-8440-1

นครศรีธรรมราช

ตั้งอยู่ ณ ถนนนครศรีธรรมราช-ทุ่งสง ต.ท้ายสำเภา อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
โทร. (075) 378-447 , 378-661

 

ปราจีนบุรี ตั้งอยู่ ณ เลขที่- หมู่ที่ 11 ถนนสุวินทวงศ์-ปราจีนบุรีธานี
ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230
หมายเลขโทรศัพท์:
แพร่

ตั้งอยู่ ณมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร. (054 ) 531-870-1


อำนาจเจริญ

ตั้งอยู่ ณ กิโลเมตรที่ 10 ถนนอำนจเจริญ-อุบลราชธานี ต.ดงสีบู อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
โทร. (045) 511-881 ,(045) 511-955

 

ขอนแก่น ตั้งอยู่ ณ สาธารณะประโยชน์ริมถนนลาดยางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม กม.ที่19 บ้านโนนทอง ต.หินตั้ง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
โทร. (043) 274-250-4
FAX: 043) 274-250-4 ต่อ 123
ศรีสะเกษ

ตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ ถ.รอบเมือง
ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000  
โทร. (045) 616-447-9

 

ตรัง ตั้งอยู่ ณ บริเวณวัดควนม่วง ทางไปสนามบิน ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.นาบินหลา อ.เมือง จ. ตรัง
โทร. (075) 263-406,408-9
ลพบุรี ตั้งอยู่ ณ บริเวณบ้านห้วยเปี่ยม ต.บ้านป่าตาล อ.เมือง จ. ลพบุรี
โทร. (036) 414-053-4
FAX : (036) 414-052 ต่อ 135

สุโขทัย ตั้งอยู่ ณ สาธารณะประโยชน์ทุ่งวังวน ถนนอำนาจเจริญ-ตาก ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย
โทร. (055) 614-440 , 614-439


นครพนม ตั้งอยู่ ณ หมู่ 6 ต.นาแก อ.นาแก จ. นครพนม
โทร. (042) 571-508 , 571-409 , 571-501-510


หนองบัวลำภ ตั้งอยู่ ณ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000
โทร. (042) 314-291
FAX : (042) 314-290
บุรีรัมย ตั้งอยู่ ณ อำเภอ ห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร
.(044) 658-052
FAX : (044) 658-052

ชัยภูมิ ตั้งอยู่ ณ สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ 36160
โทร. (044) 859-553 - 6
FAX : (044) 859-555

เพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 704-860-2
FAX : (056) 704-861

อุดรธานี ตั้งอยู่ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ สาขาวิทยบริการฯ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

กาญจนบุรี ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการชั่วคราว โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเศก
โทร. (034) 581-009, (034)581-090
FAX : (034) 581-044
สุรินทร์ ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการชั่วคราวโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์
โทร. 0-4471-3950
FAX.0-4471-3949
เชียงราย ตั้งอยู่ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
ที่ทำการชั่วคราว สำนักงานจังหวัดเชียงรายและ โรงเรียนเทศบาล 6
โทร.053-712300,053-712600
FAX.
053-712700