="= ภาพกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ="=

ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ปี 2552 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ปี 2552 สังสรรค์ปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น วันที่ 11 มกราคม 2552
ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ปี 2552 ร่วมขบวนแห่งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
่และของดีอำเภอบ้านไผ่ ปี 2552
สังสรรค์ปีใหม่ สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
วันที่ 11 มกราคม 2552
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านไผ่ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ งานพาแลง ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่ 18-22 มกราคม 2552
พิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านไผ่ สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ งานพาแลงประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ
่ 18-22 มกราคม 2552

บรรยากาศพิธีเปิดและการประกวดดนตรีไทย
ระดับประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2549
รัฐศาสตร์สัมพันธ์ รุ่นที่ 6 รุ่นที่ 7 รุ่นที่ 8 สานฝันน้องให้เป็นจริง พีธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ดูภาพพิธีขอพร รดน้ำดำหัวคลิกที่นี่
ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2550 พิธีรดน้ำดำหัว ปี 47" ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่
18 - 22 มกราคม 2549
ดูภาพทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดให้มีงานทำคลิกที่นี่
ดูภาพกิจกรรมถวายพระพร 72 พรรษามหาราชินีคลิกที่นี่
 
ทอดผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอด ปี 47" ถวายพระพร 72 พรรษามหาราชินี ปี 47"