: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอน้ำพอง
ลำน้ำพองงามพิลาส องค์พระธาตุนามขามแก่น มากเนืองแน่นโรงงานใหญ่ เลื่องลือไกลสู้จงอาจ ตลาดกลางแห่งพืชผล ยลปรางค์กู่ประภาชัย งามวิไลหอรัฐบุรุษ
ประวัติความเป็นมา อำเภอน้ำพอง
ประวัติความเป็นมา อำเภอน้ำพอง จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2450 โดยใช้ชื่อว่า อำเภอท่าหว้า โดยมีหลวงผดุลแคว้นประจักษ์ เป็นนายอำเภอคนแรก และต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็น อำเภอน้ำพอง ตามลำน้ำพอง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2452