<<...... ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น ยินดีต้อนรับ.......>>
 
.::เกี่ยวกับห้องสมุด::.
 
  หน้าแรก
  ประวัติ
  ระบบการจัดหมวดหมู่

  location Code
/Status
  เวลาทำการ/การบริการ 
  ระเบียบการยืม-คืน
  การสมัครสมาชิก
  บุคลากร
  ระเบียบการใช้บริการ
  บริการยืมระหว่างห้องสมุด
  แผนผังห้องสมุด
 
 
.::ฐานข้อมูล::.
 

ฐานข้อมูลโครงการ ThaiLIS
     > SpringerLink e-Book
     > NetLibrary e-Book
     > Dissertation Full Text
     > ฐานข้อมูล Digital Collection

ฐานข้อมูล Online (ม.ร. บอกรับ)
e-Book (ม.ร. บอกรับ)
ฐานข้อมูล Online (ทดลองใช้)
ฐานข้อมูลวารสาร
      Journal Link

    มีต่อด้านใน...


 
.::ฐานข้อมูล::.
  ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด
  ฐานข้อมูลดรรชนี

  ฐานข้อมูล/ฐานข้อมูลดรรชนี
  (ระบบเดิม ใช้งานคู่ขนาน)
  ฐานข้อมูลพระบรมราโชวาท
  ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา
  ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ
  ดรรชนีสิ่งพิมพ์รัฐบาล
  Current Contents

  ฐานข้อมูลชีวประวัติ
(Bio Database)

 ฐานข้อมูลรายงานการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษา ม.ร.

  ฐานข้อมูลดรรชนีสิ่งพิมพ์ ม.ร.
  ฐานข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ม.ร.
  ฐานข้อมูลข้อบังคับ คำสั่ง
ประกาศ ระเบียบ ม.ร.

  RU LIBRARY JOURNAL
  ฐานข้อมูลปฐมนิเทศนักศึกษา ม.ร.
 
  ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์, งานวิจัย ม.รามคำแหง

    มีต่อด้านใน...
 
 
.::Download::.
 
  Acrobat Reader
  ebrary Reader
  McAfee Sdat

  Norton Updated 8 ม.ค.
  คู่มือการสืบค้นต่างๆ

   มีต่อด้านใน...
 
 
.::Search Enging::.
 
google
yahoo
excite
hotbot
lycos
infoseek
webcrawer
 altavista
สรรสาร
siamguru
thaiseek
ค้นไทย
thai Search Engine
 
 
.::เวลาในประเทศไทย::.
 

 
 
.::ปฏิทิน::.
 

 

 
ตรวจสอบสถานะการยืม-คืน / ยืมต่อด้วยตนเอง
[ ขั้นตอนยืมต่อด้วยตนเอง ]

 สืบค้นบรรณานุกรม โดย   
  ***ใช้เครื่องหมาย$ แทนคำค้นส่วนที่เหลือ***
 
:+:ประชาสัมพันธ์:+:

   มี Wireless Lan ให้บริการแก่นักศึกษา                          

  เรียนผู้ใช้งาน Proxy Server ทุกท่าน เรื่อง User Name และ Password รายละเอียด..                           
  
 บูชาเหรียญและองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
   ลงทะเบียนขอใช้ Proxy Server ของสก. ม.ร. สำหรับเข้าใช้ ฐานข้อมูลReference Database ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

.::แนะนำหนังสือใหม่::.

 

ชื่อเรื่อง : ทฤษฎีมานุษยวิทยา

 

 

 

 

 

 

สถานที่ : ชั้นหนังสือทั่วไป หมวด GN

ดูทั้งหมด

 
 
.::ศูนย์ช่วยสืบค้นข้อมูล ISC::.
 
 
 
.::ภาพกิจกรรมห้องสมุดสาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น::.
 

 
ข่าวเด่นวันนี้
ข่าวการศึกษา
ข่าวบันเทิง
.::เกี่ยวกับสาขาวิทยบริการ::.
 
  ประวัติความเป็นมา
  ปรัชญาและปณิธาน
  โครงสร้างผู้บริหาร

  รูปแบบการบริหาร

  ติดต่อเจ้าหน้าที่
  ที่ตั้งของสาขาฯ
  การประกันคุณภาพ
  ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
  สำนักหอสมุดกลาง ม.ร.
  ห้องสมุดสาขาวิทยบริการ
  สาขาวิทยบริการฯ
  ห้องสมุดในประเทศไทย
  สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
 
.::สารสนเทศจังหวัดขอนแก่น::.
  จังหวัดขอนแก่น
  แผนที่ จ.ขอนแก่น
  แหล่งท่องเที่ยว
  ข้อมูลตำบล อ.บ้านไผ่
  ที่พัก / โรงแรม
  สินค้า OTOP ขอนแก่น
 
.::สารสนเทศน่ารู้::.
 
  แหล่งข้อมูลงานวิจัย
  สุพรรณิการ์ ต้นไม้ประจำ มร.
  ผญ๋าพาเพลิน
  หลักธรรมพุทธทาสภิกขุ

  วันสำคัญทางพระพุธศาสนา
 
.::รวมลิงค์มหาวิทยาลัย::.
 
  สำนักงานอธิการบดี
  36 ปี รามคำแหง
  สถาบันวิจัยและพัฒนา

  สถาบันการศึกษานานาชาติ

  สถาบันวัฒนธรรม
  สถาบันภาษา
  สถาบันคอมพิวเตอร์
  E - book
  E - learning
  E - Testing
  E - Services (ปริญญาตรี)
  E - RU-TV
  M - Learning
  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา
  สำนักพิมพ์
  สำนักกีฬา
  ศูนย์สื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  สวป.
  บัณฑิตวิทยาลัย 
  ศูนย์หนังสือ มร.


 
 
:+:รวมลิงก์:+:
 
 
.::สถานีวิทยุอินเตอร์เน็ต::.
 

รายการวิทยุออนไลน์ผ่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 24 ชม.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น

 
.::ดอกสุพรรณิการ์::.
 
 


เรียนผู้ใช้บริการ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต้อง Login เข้าใช้งานก่อน
ต้อง
Logout ออกจากระบบ
เมื่อเลิกใช้งาน 

 

 
จำนวนผู้เข้าชม   เริ่มนับ 27/03/2556
 
 
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
ตำบลหินตั้ง  อำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น 40110
ติดต่อ โทร : 043-274250-4 ต่อ 19,20
webmaster : บรรณารักษ์
:+:ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ :+: