ระยะทางจากอำภอเมืองถึงอำเภออื่นๆ

กิ่งอำเภอบ้านแฮด 18 กิโลเมตร อำเภอบ้านฝาง 22 กิโลเมตร อำเภอพระยืน 30 กิโลเมตร กิ่งอำเภอซำสูง 39 กิโลเมตร อำเภอน้ำพอง 43 กิโลเมตร อำเภอบ้านไผ่ 44 กิโลเมตร อำเภอหนองเรือ 45 กิโลเมตร อำเภออุบลรัตน์ 50 กิโลเมตร อำเภอชนบท 55 กิโลเมตร กิ่งอำเภอโนนศิลา 58 กิโลเมตร อำเภอมัญจาคีรี 58 กิโลเมตร อำเภอเขาสวนกวาง 59 กิโลเมตร อำเภอกระนวน 66 กิโลเมตร อำเภอภูเวียง 68 กิโลเมตร อำเภอแวงใหญ่ 72 กิโลเมตร อำเภอพล 74 กิโลเมตร กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย 75 กิโลเมตร กิ่งอำเภอหนองนาคำ 80 กิโลเมตร อำเภอเปือยน้อย 80 กิโลเมตร อำเภอชุมแพ 82 กิโลเมตร อำเภอหนองสองห้อง 96 กิโลเมตร อำเภอแวงน้อย 96 กิโลเมตร อำเภอภูผาม่าน 109 กิโลเมตร อำเภอสีชมพู 114 กิโลเมตร

อาณาเขต ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์และชัยภูมิ ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภูและเลย

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

จังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 4323 6937-8

ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 4323 6115

เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 1185, 0 4322 4032

ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6396

สถานกงสุลลาว โทร. 0 4322 1961, 0 4322 3689

สถานกงสุลเวียดนาม โทร. 0 4324 2190

สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 4322 1162

ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6882, 0 4323 6507

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โทร. 0 4324 2331-44

โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 0 4323 6005-6

 

Friday July 2, 2004 11:36 AM

 

 

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

: