: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
: : : : : : : : : : : : : : : : :
 
 
 
 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

 

 

ำเภอบ้านไผ่
นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาผนังล้ำค่า แก่งละว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.ราม
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กระติบข้าว
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายยละเอียด ผลิตภัณฑ์กระติบข้าว ผลิตจากต้นกก คุณภาพดี สานด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน ราคาถูก มีให้เลือกมากมายหลายขนาด
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยฉาบ
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ มีรสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กล้วยหลอดสมุนไพร
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด กล้วยหลอดสมุนไพร(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กุนเชียง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด กุนเชียง(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กุนเชียงไก่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด กุนเชียงไก่(OTOP)
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กุนเชียงปลา
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ บ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ปลา(OTOP)(APEC)
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP กุนเชียงหมู
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด กุนเชียงหมู(OTOP)(APEC)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ช้างผ้าไหม
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ช้างผ้าไหม(OTOP)
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ช้างผ้าไหม
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ช้างผ้าไหม(OTOP)*
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ชาใบหม่อน ตราสามห่วง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ชาใบหม่อน ตราสามห่วง(OTOP)
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตจากรังไหมคุณภาพดี ทำด้วยความประณีต สวยงาม มีให้เลือกมากมาย เช่น ดอกมะลิ ดอกกุหลาบ ดอกฟอร์เก๊ตมีน็อต ฯลฯ
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม เป็นหัตถกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน เกิดจากการพัฒนาและการสร้างสรรค์ ตัวผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย เช่น ดอกกุหลาบ ดอกเบญจมาศฝรั่ง ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกโป๊ยเซียน ฯลฯ และยังมีของชำร่วยในงานพิธีต่าง ๆ
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ต้นหอมสด
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด เป็นพืชผักที่ปลูกจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ถั่วทอดสมุนไพร
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ถั่วทอดสมุนไพร(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกนรกกุ้ง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด น้ำพริกนรกกุ้ง(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกมีชัย
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด น้ำพริกปลาร้า(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกหมูหยอง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด น้ำพริกหมูหยอง(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ปลาร้าทรงเครื่อง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ปลาร้าทรงเครื่อง(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ปลาร้าบองรสเด็ด
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ปลาร้าบองรสเด็ด(OTOP)
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผักปลอดสารพิษ
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผักปลอดสารพิษ(OTOP)
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าขาวม้า
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ขาวม้า เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าซิ่นลายบ้านโคกก่อง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ซิ่นลายบ้านโคกก่อง เป็นผ้าฝ้ายทอมือ ประณีต เนื้อผ้าดี สีสันและลวดลายสวยงาม มีให้เลือกมากมาย
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าพื้น
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสีพื้น
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม ขอพระเทพ
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขอพระเทพ
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม บันไดลิง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมบันไดลิง
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม ลายจั่ว
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมลายจั่ว
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม หมี่ลูกศร
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมหมี่ลูกศร
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหม หัวใจว่าง
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลหัวหนอง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม หัวใจว่าง
สินค้า OTOP  
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมพื้นเปลือกไหม
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่พื้นเปลือกไหม ผลิตจากเปลือกนอกของเส้นไหม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี มัดหมี่ย้อมสีสวยงาม
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ทอมือด้วยความประณีต เนื้อผ้าดี มีสีสันและลวดลายสวยงาม เป็นชุดมีทั้งมัดหมี่และพื้นเรียบ
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผ้าไหมมัดหมี่(OTOP)*
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลภูเหล็ก อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมมัดหมี่ ทอมือด้วยความประณีต มีสีสันและลวดลายสวยงาม เนื้อผ้าดี มีให้เลือกมากมาย
สินค้า OTOP
ชื่อผลิตภัณฑ์ OTOP ผ้าไหมมัดหมี่
สถานที่ติดต่อ/โทรศัพท์ ตำบลป่าปอ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียด ผ้าไหมมัดหมี่(OTOP)*