ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
รองศาสตราจารย์ประสาท สง่าศิลป์
รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ :
ทำเนียบผู้บริหาร
ติดต่อเจ้าหน้าที่
บุคลากร
การดำเนินการตามโครงสร้าง
ระบบตรวจสอบผลสอบปริญญาตรี
ปฏิทินการศึกษา
ตารางบรรยาย - เสาร์อาทิตย์
ตารางบรรยายวันปกติ
ตรวจสอบตารางสอบ
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลดปริญญาโท
ตารางบรรยาย ปริญญาโท ภาคพิเศษ
 

 

     
1. รอประกาศเลี่ยนแปลงอีกครั้งเรื่อง การสอบราคาติดตั้งชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุาฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2558
ประกาศ การขอผ่อนผันระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 5 รหัส 51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ ปฏิทินการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
 
อดีตอธิการบดีรังสรรค์ แสงสุข
ผู้ก่อตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
การจัดการองค์ความรู้สาขาขอนแก่น
 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.18 น.