ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
อาจารย์เยาวพรรณ ทิมทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดขอนแก่น
* คู่มือการรับสมัครนักศึกษาทาง INTERNET
* ตรวจสอบผลการเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์
* ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ กรณีมายื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
???????????????????????????????

???????????????????????????????
 
 
 
   
     
 
 
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเพื่อชุมช
 
 

TEL.0935126858 เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย 7100 Fax.ภายในมหาวิทยาลัย7101