* ตารางบรรยาย จันทร์ - ศุกร์
* ฟังบรรยายสรุปสดเสาร์ - อาทิตย์
* ฟังบรรยายย้อนหลัง
* ห้องบรรยายจันทร์ - ศุกร์
* สมัคร RU Mail
* Websiteลงทะเบียนภาค1และ2
* Websiteลงทะเบียนภาคซ่อม
*ApplicationลงทะเบียนAndroid
*ApplicationลงทะเบียนIOs
* แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
* คู่มือการรับสมัครนักศึกษาทาง INTERNET
* ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี
* ตรวจสอบผลการเทียบโอนคณะรัฐศาสตร์
* เอกสารการแจ้งจบและขึ้นทะเบียนบัณฑิต
* ระบบตรวจสอบการมีบัตรนักศึกษา
* ตรวจสอบสถานะหนังสือสำคัญ กรณีมายื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์บริการของบัณฑิตวิทยาลัย
???????????????????????????????

???????????????????????????????
 
 
 
   
     
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการจัดหาลูกจ้างชั่วคราวรายวัน สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
- ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมแซมหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาเพื่อชุมช
 
 

TEL.0935126858 เบอร์โทรภายในมหาวิทยาลัย 7100 Fax.ภายในมหาวิทยาลัย7101