คู่มือข้อปฏิบัติ การเข้ารับปริญญาบัตร รุ่นที่ 47

(update 16/1/2566)


 • ซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ทุกสาขาวิชา (แต่งกายโดยสวมชุดครุยปริญญา)
 
 • กำหนดการซ้อมย่อยครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะ

เวลา 08.00 - 08.30 น. มหาบัณฑิต และบัณฑิต ลงทะเบียน ณ อาคารอเนกประสงค์
เวลา 08.30 - 08.45 น. เตรียมมหาบัณฑิต และบัณฑิตจัดแถวเพื่อเดินเข้าห้องซ้อมฯ
เวลา 08.45 - 09.00 น. มหาบัณฑิต และบัณฑิตเดินแถวเข้าห้องซ้อม ณ ห้องทองพ่อขุน อาคารอเนกประสงค์
เวลา 09.00 - 09.10 น. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับมหาบัณฑิตและบัณฑิต
เวลา 09.10 - 09.30 น. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา
เวลา 09.30 - 12.00 น. ซ้อมรับปริญญาบัตร
เวลา 12.00 เป็นต้นไป ถ่ายรูปหมู่ตามคณะ/สาขาวิชา

กำหนดการซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร (ที่ส่วนกลาง) แต่งกายสวมครุยวิทยฐานะ

คณะ
ซ้อมครั้งที่ 1
ณ สาขาขอนแก่น
ซ้อมใหญ่
ณ ม.รามฯ ส่วนกลาง (หัวหมาก)
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร
(รับจริง)
ตรวจดูรายชื่อวันเข้ารับและวันซ้อมใหญ่ พระราชทานปริญญาบัตร
คณะบริหารธุรกิจปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะบริหารธุรกิจปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะบริหารธุรกิจปริญญาโท

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะมนุษยศาสตร์ปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะนิติศาสตร์ปริญญาโท

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะนิติศาสตร์ปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะนิติศาสตร์ปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะสื่อสารมวลชนปริญญาตรี

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

คณะรัฐศาสตร์ปริญญาตรี

 


วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคเช้า

คาบเช้า

รายงานตัว 04.30 - 05.30 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566

เวลา 08.00 น.

รายงานตัว ณ อาคารอเนกประสงค์

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ภาคบ่าย

คาบบ่าย

รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.

อาคารกงไกรลาศ (KLB)

หมายเหตุ : อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดการซ้อมใหญ่ วันที่15 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยคาบเช้า รายงานตัว เวลา 04.30-05.30 น. และคาบบ่าย รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น. โดยรายงานตัวที่อาคา รกงไกรลาศ (KLB)

การแต่งกาย >>
 

 

ข้อปฏิบัติเรื่องการแต่งกายสำหรับบัณฑิต

 1. อาจารย์และข้าราชการ แต่งเครื่องแบบปกติขาว และสวมครุยวิทยฐานะ
 2. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้แต่งกายตามระเบียบข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ. 2514 ข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 8 ซึ่งมีกำหนดการแต่งกายเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดังนี้
  • บัณฑิตชาย แต่งกายชุดสากล สีดำ น้ำเงินเข้ม หรือกรมท่า ไม่มีลวดลาย เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูกเน็กไทลายชะลอมของ ม.ร,, สวมครุยวิทยฐานะ, ไม่สวมหมวก,สวมรองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้น ไม่มีลวดลาย และโลหะหรือวัสดุใดๆ ติดที่รองเท้า (ห้ามใส่รองเท้าหนังกลับและหนังแก้ว ยกเว้นตำรวจ), ถุงเท้าสีดำเท่านั้น ไม่มีลวดลายใด ๆ
 • บัณฑิตหญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาหญิง, ติดกระดุมคอ, หรือเสื้อสูทชุดสากลสีดำ, สวมครุยวิทยฐานะ, ไม่สวมหมวกและเครื่องประดับศีรษะ, สวมรองเท้าหนังสีดำแบบหุ้นส้น ไม่มีลวดลาย และโลหะหรือวัสดุใด ๆ ติดที่รองเท้า (ห้ามใส่รองเท้าหนังกลับและหนังแก้ว) ไม่ควรใช้รองเท้าใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ หรือรองเท้าส้นสูงมาก เพราะจะทำให้เสียการทรงตัวได้ง่ายเวลาเดิน หรือถวายความเคารพ
 • บัณฑิตชาย – หญิงที่เป็นข้าราชการ อาจแต่งเครื่องแบบชุดปกติขาวได้ ส่วนทหาร-ตำรวจ หากแต่งเครื่องแบบปกติขาว ให้คาดกระบี่พร้อมถุงมือขาว (* ต้องมีสายคาดกระบี่)
 1. เครื่องประดับ ห้ามใช้เครื่องประกับใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ใส่ต่างหู แหวน หรือนาฬิกาข้อมือ ไม่ติดดอกไม้ หรือกลัดสิ่งประดับใดๆ บนเสื้อครุย ไม่สวมมาลาดอกไม้ไว้บนศีรษะ ไม่ทำทรงผมเปิดให้เห็นหนังศีรษะ
 2. ไม่สวมแว่นตาดำหรือเข้มมาก เพราะถือเป็นการไม่สุภาพ
 3. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ กล้องถ่ายรูป พวงกุญแจ เหรียญสตางค์ ไฟแช็ค บุหรี่ ยาดม ลูกอม หมากฝรั่ง เครื่องสำอาง กระดาษซับหน้า ปากกา คัตเตอร์ กระเป๋าถือ หรือวัตถุโลหะติดตัวทุกชนิด และห้ามถือสิ่งของใด ๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเด็ดขาด
 4. ทรงผม บัณฑิตชาย ต้องตัดผมทรงสุภาพ ไม่ให้ทำสีผม หรือทำทรงผมตามแฟชั่น

บัณฑิตหญิง ต้องไม่ทำสีผม ทำผมทรงสูงหรือทำทรงผมตามแฟชั่น ไม่ติดโบหรือ ดอกไม้ ถ้าผมขาวให้รวบผม หรือใช้กิ๊บดำติดผมให้เรียบร้อย

 1. บัณฑิตหญิง วันซ้อมใหญ่ควรสวมรองเท้าที่จะใช้วันรับจริง
 2. ผู้ปกครองและผู้ที่ได้รับบัตรเชิญมาในพิธี ต้องแต่งกายให้สุภาพ สตรีไม่สวมกางเกง และควรสวมรองเท้าที่มีแบบเรียบร้อย

ข้อห้ามบัณฑิต ห้ามนำสิ่งของต่อไปนี้เข้าหอประชุมฯ โดยเด็ดขาด

 1. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารพร้อมอุปกรณ์ทุกชนิดเข้าหอประชุมฯ
 2. ห้ามนำกล้องถ่ายภาพทุกชนิด เข้าหอประชุมฯ
 3. ห้ามนำพวงกุญแจทุกชนิด เหรียญสตางค์ เข้าหอประชุมฯ
 4. ห้ามนำไฟแช็ค บุหรี่ ยาดม ลูกอม หมากฝรั่ง เครื่องสำอางทุกชนิด ปากกา คัตเตอร์ กระเป๋าถือเข้าหอประชุมฯ
 5. ห้ามใส่นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิด ในวันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

 

แผนผังบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง คลิกที่นี่