การเดินทางมายังจังหวัดขอนแก่น
ทางรถยนต์ การเดินทางมายังขอนแก่นใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ผ่านอำเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี ไปอำภอแวงน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงตัวเมืองจังหวัดสระบุรี เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ผ่านอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าสู่อำเภอโนนสูงและอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา แล้วเข้าสู่จังหวัดขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 445 กิโลเมตร
ทางเครื่องบิน จังหวัดขอนแก่นมีสนามบินพาณิชย์ 1 แห่ง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 8 กิโลเมตร มีเครื่องบินตรงจากกรุงเทพ ฯ มายังขอนแก่นทุกวันใช้เวลาบินประมาณ 40 นาที
ทางรถไฟ ใช้เส้นทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากกรุงเทพฯ ถึงขอนแก่น ระยะทางประมาณ 450 กิโลเมตร
   
จังหวัดขอนแก่น พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก
up
 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น
ถนนแจ้งสนิท ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ 0-4327-4250-4 โทรสาร 0-4327-4250-4 # 123