ตารางบรรยาย ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันจันทร์ - ศุกร์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ตารางบรรยายสรุป ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันเสาร์ - อาทิตย์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค1/2559 และสอบซ่อมภาค 2,ภาคฤดูร้อน/2558
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 - 27 มีนาคม 59
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2559 เวลา 17.00 น.
คำศัพท์กระบวนวิชา ENG 1002 ภูมิภาค ปีการศึกษา 2/2558 - ซ่อม1/2559 สำหรับการสอบ Part ll: Vocabulary ข้อ 76 - 120
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11.14 น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12 - 13 มีนาคม 59
ประกาศ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 11.14 น.
ประกาศการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 8 เวลา 11.22 น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงแก้ไขการลงทะเบียนเรียนผิดพลาดนักศึกษาเก่าและนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 11.22 น.
ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 11.22 น.
ตารางบรรยายสรุป ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 11.22 น.
ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาและกำหนดลงทะเบียนเรียน ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และภาค s/58
ประกาศ ณ วันที่ 14 พศจิกายน 2558 เวลา 11.22 น.
การลงทะเบียนเบียนผิดพลาดนักศึกษาเก่า ภาค 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.22 น.
โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG 2002 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 11.22 น.
ประกาศข่าวทุนการศึกษา ประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน ปีการศึกษา 2558
ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 12.32 น.