ตารางห้องบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 09.54 น.
ตารางคำศัพท์กระบวนวิชา ENG 1001 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 12.02 น.
ตารางบรรยาย ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันจันทร์ - ศุกร์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ตารางบรรยายสรุป ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันเสาร์ - อาทิตย์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค1/2559 และสอบซ่อมภาค 2,ภาคฤดูร้อน/2558
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ประกาศการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 8 เวลา 11.22 น.
ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 11.22 น.