ตารางบรรยายสรุปปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สาขาฯขอนแก่น
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ตารางห้องบรรยาย สรุปปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น.
ประกาศ เรื่อง วิชาในการลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของคณะสื่อสารมวลชน
ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น.
ประกาศ เรื่อง วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขออัดสำเนาได้ที่ห้องสำนักงานสาขาวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น โดยนักศึกษานำแผ่นมาด้วยตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เวลา 14.57 น.
ประกาศ เรื่อง ขอแจ้งบรรยายชดเชยการบรรยายส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.57 น.
ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธามหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 09.22 น.
ตารางเรียนชดเชยของนักศึกษาส่วนภูมิภาคภาคเรียนที่๒ปีการศึกษา๒๕๕๙ช่องสัญญาณที่๑-๒
ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.22 น.
ตารางห้องบรรยายสรุปปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 11-12 มีนาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.22 น.
การบอกเลิก - บอกเพิ่ม กระบวนวิชาของนักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 14.18 น.
ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.18 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 และภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.33 น.
ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.33 น.
ตารางบรรยายสรุป ป.ตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันเสาร์ - อาทิตย์
ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 12.33 น.
ตารางห้องบรรยายสรุป ปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 5 - 6 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 15.09 น.
ตารางคำศัพท์กระบวนวิชา ENG 1001 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 12.02 น.
ตารางบรรยาย ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันจันทร์ - ศุกร์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ตารางบรรยายสรุป ป.ตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 บรรยายวันเสาร์ - อาทิตย์
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
คู่มือการลงทะเบียนเรียน ภาค1/2559 และสอบซ่อมภาค 2,ภาคฤดูร้อน/2558
ประกาศ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2559 เวลา 15.36 น.
ประกาศการโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2559 8 เวลา 11.22 น.
ประกาศปฏิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 11.22 น.