ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 13 ภาคเรียนที่ 2...