หน้าหลัก

ยินดีต้อนรับสู่ Http://www.kk.ru.ac.th

เว็บไซต์สาขาขอนแก่น

Line Open Chat ป.ตรีสาขาขอนแก่น

Facebook ม.รามคำแหง ขอนแก่น

สารสนเทศนักศึกษา

สื่อการเรียนการสอนปริญญาตรี/Pre-Degree

การเตรียมตัวเข้าสอบสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและPre-degree
ระเบียบการแต่งกายวันสอบสำหรับนักศึกษา Pre-Degreeและปริญญาตรี
วิธีการเขียนกระดาษคำตอบอัตนัยและปรนัย
การเดินทางมาสอบที่มหาวิทยาลัยด้วยรถโดยสารประจำทาง
แผนที่การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น

ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โทร.0-4327-4250-2 หรือ 0991754575

website: Http://www.kk.ru.ac.th

Copyright @2023 Ramkhamhaeng University

khonkaen campus in honour of majesty the king All Rights Reserved.