นักศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อรับบัตรนักศึกษา

ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 - 15.00 น.

ณ หน้ากองอำนวยการ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านไผ่(ขก.5)