ภาพกิจกรรมสาขาขอนแก่น

เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 1 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566

เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 2 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม 2566

เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 3 สัมมนาสาขาจังหวัดน่าน วันที่ 19 – 21 มกราคม 2566

เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 4พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร รุ่นที่ 47 วันที่ 21 มกราคม 2566

เดือนมกราคม 2566 ฉบับที่ 5 ทำบุญวันก่อตั้งสาขาฯ วันที่ 14 มกราคม 2566

เดือนมีนาคม 2566 วันที่ระลึกพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 31 มีนาคม 2566

โครงการพี่สอนน้องวิชาที่ 1 RAM1111 วันที่ 7 มกราคม 2566

โครงการพี่สอนน้องวิชาที่ 2 LAW1102และวิชาที่ 3 LAW2106 วันที่ 18 มีนาคม 2566

เดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

เดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 ปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จ.ขอนแก่น รุ่นที่ 12 วันที่ 29 กรกฎาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 1 วันรพี วันที่ 7 สิงหาคม 2566

เดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2566

เดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 1 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2566

เดือนตุลาคม 2566 ครั้งที่ 2 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2566

เดือนพฤศจิกายน 2566 วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566

เดือนธันวาคม 2566 ฉบับที่ 1 วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2566

เดือนธันวาคม 2566 ฉบับที่ 2 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567 วันที่ 29 ธันวาคม 2567

เดือนมกราคม 2567 ฉบับที่ 1 พิธีทำบุญวันก่อตั้งสาขาฯ วันที่ 14 มกราคม 2567

เดือนมกราคม 2567 ฉบับที่ 2 โครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 17 มกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 – 2565 (รุ่นที่ 48) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม 2567 โครงการสัมมนาสาขาฯขอนแก่น วันที่ 12 – 14 มีนาคม 2567